_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/14/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 Δεκεμβρίου 2017)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Ἀθήναις νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του καί ταχεῖαν ἐπάνοδον εἰς τά ποιμαντορικά του καθήκοντα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Medical Park τόν νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Alev Ateş καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, παρέστη κατά τάς ἐν τῷ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat Merkezi» διοργανωθείσας ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφημερίδος «Şalom» ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς (1947 - 2017). 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ. 
- Ὅμιλον παραγόντων καί ἀθλητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Μπουλουμπάση, Προέδρου αὐτῆς, καί Γεωργίου Γερολύμπου, Οἰκονομολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Θεοφάνους, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεονώραν – Παρθέναν Ὀρφανίδου, Δημοσιογράφον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Ζερβόν, ὁμοίως Δημοσιογράφον, καί Ἰωάννην Ζινδρίλην, Φωτογράφον, Στελέχη τοῦ Περιοδικοῦ «Σχεδία», ἐξ Ἀθηνῶν, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στάνιτς, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Πέμπτην, 14ην Δεκεμβρίου.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ


Γράφει ο Θεολόγος - Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Με αφορμή την συμπλήρωση 26 ετών από της εκλογής του Πρωτοθρόνου της Ορθοδοξίας Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. 
Συμπληρώθηκαν «Χάριτι Θεού» 26 συναπτά έτη από της εκλογής του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄ (1991) στον μαρτυρικό Αποστολικό, Πατριαρχικό και Οικουμενικό Θρόνο της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας. 
Με αφορμή το ευλογημένο αυτό γεγονός για ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο αναδημοσιεύουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το πόνημα του λογίου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. π. Δοσιθέου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, υπό τον τίτλο: «Θέλω να πιώ όλο τον Βόσπορο». Τα αποσπάσματά αυτά σκιαγραφούν εν πολλοίς άγνωστες για τον πολύ κόσμο πτυχές της προσωπικότητος του Πρωτοθρόνου Πρωτεπισκόπου της Ορθοδοξίας, Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄. 
Το πρώτο από τα αποσπάσματα αφορά περιστατικό που διηγήθηκε άλλο πρόσωπο στον π. Δοσίθεο, ο οποίος το κατέγραψε ως άξιο μνείας στο εξαιρετικό πόνημά του και έχει ως εξής: «Φιλοξενούμαι στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Πρωΐ - πρωΐ σημαίνει το καμπανάκι της Εκκλησίας για τον Όρθρο. Από ύπνο είχα χορτάσει, σηκώνομαι να πάω κι εγώ. Μόλις είχε αρχίσει να γλυκοχαράζει. Μέσα στο ναό ήταν ακόμη σκοτεινά. Τα λιγοστά κανδήλια φώτιζαν αχνά τα πρόσωπα των Εικόνων του Τέμπλου. Ένας καλογερόπαπας Αγιορείτης, η μόνη ανθρώπινη παρουσία, διάβαζε τον εξάψαλμο. Μπαίνω ήσυχα-ήσυχα στο Νάρθηκα. Στο μανουάλι είχε αναμμένα δύο κεριά. Αισθάνθηκα την ύπαρξη ανθρώπου. Γυρίζω δεξιά. Βλέπω στο σκοτάδι ένα κληρικό. Ήταν όρθιος δίπλα στην θαυματουργό εικόνα της Πάντων Χαράς – έτσι λέγεται αν δεν απατώμαι. Ο Πατριάρχης …προσηύχετο. Από τον ναό ακουγόταν καθαρά: «Κύριε, τί επληθύνθησαν οι θλίβοντες με; Πολλοί επανίστανται επ’ εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τω Θεώ αυτού.…ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, των κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου… ». Δάκρυα έρρεαν από τα μάτια του. Κόπηκα, λύθηκαν τα γόνατά μου. Οπισθοχώρησα πριν με αντιληφθεί, πριν η παρουσία μου διακόψει την προσεχή του. Κάτι μ’ έδιωχνε. Μάζεψα τα πράγματά μου. Έφυγα. Πήρα το πρώτο βαπόρι της γραμμής, έφθασα στην Πόλη και κατ’ ευθείαν στο αεροδρόμιο. Απ’ την Αθήνα του έστειλα ένα γράμμα. Παναγιώτατε ζητώ συγγνώμη γιατί έφυγα, χωρίς να ειδοποιήσω. Δεν θέλησα να σας διακόψω. Αλλά την στιγμή που σας είδα προσευχόμενο και δακρύοντα κατάλαβα ότι φέρετε στους ώμους σας όλη την Οικουμένη». 
Το δεύτερο περιστατικό είναι η προσωπική εμπειρία του π. Δοσιθέου, ο οποίος γράφει: «Πηγαίνω στο Πατριαρχείο. Πρωΐ, κατά η ώρα οκτώ. Μπαίνω στην αυλή κανείς. Πάω στα γραφεία, ανοίγω την πόρτα κανείς, χτυπώ άλλη πόρτα, ψυχή. Περνάω διαδρόμους, ουκ ην φωνή, ουκ ην ακρόασις, φθάνω στο κελλί του Πατριάρχου. Η πόρτα μισάνοιχτη, ο Πατριάρχης γράφει χωμένος σε έγγραφα και επιστολές. Συγγνώμη, Παναγιώτατε, αλλά δεν συνάντησα ψυχή. Δεν φοβάσθε; Κάποιος μπορεί να σας επιτεθεί. Βάλτε μιά κλειδαριά ασφαλείας τουλάχιστον. Δεν φοβούμαι, απάντησε ο Πατριάρχης. Έχω την Παναγία που με φυλάττει». 
Το τρίτο πραγματικό γεγονός αφορά την σθεναρή στάση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου έναντι της Παπικής Ουνίας. Το περιστατικό έχει ως εξής: «Το 1995 συνέβη ένα συνταρακτικό γεγονός που ούτε στα «ψιλά» των εφημερίδων δεν πέρασε: Μόλις χθες διέρρευσε η πληροφορία πως την τελευταία στιγμή απεφεύχθη σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον Πάπα Ιωάννη- Παύλο Β΄ στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, την 29 Ιουνίου. 
Την ημέρα αυτή και κατά την διάρκεια επίσημης λειτουργίας, στην οποία παρίστατο ο Πατριάρχης, είχε προγραμματισθεί να δοθεί από τα χέρια του Πάπα σε τριάντα Ρωμαιοκαθολικούς Αρχιεπισκόπους το Pallium, το μάλλινο ύφασμα, το οποίο τους διακρίνει από τους άλλους επισκόπους 
Τελικά εδόθη στους 29. Ο τριακοστός το παρέλαβε από τον Πάπα την προηγούμενη ημέρα, κατά την διάρκεια ιδιωτικής τελετής. Επρόκειτο περί τον ουνίτου Judson Michall Procyk, Αρχιεπισκόπου στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. Ο Πατριάρχης είχε την πρόνοια να ζητήσει τον κατάλογο των 30 Αρχιεπισκόπων και όταν διεπίστωσε ότι μέσα σ’ αυτόν περιλαμβανόταν και ο ως άνω ουνίτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι θα αποχωρήσει της τελετής. Κατόπιν αυτού ο Πάπας υποχώρησε και η τελετή διεξήχθη ομαλά». 
Ολοκληρώνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στο γεγονός της εκλογής του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, θα ήθελα να καταγράψω την εύστοχη φράση του π. Δοσιθέου, η οποία αφορά την μεγάλη πίστη του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Γράφει λοιπόν ο π. Δοσίθεος: «…Βρέθηκα αρκετές φορές πίσω από τον Πατριάρχη και είδα και τα τακούνια και τις σόλες από τα παπούτσια του. Που σημαίνει ότι γονατίζει και προσεύχεται. Και άνθρωπος που προσεύχεται δεν προδίδει την πίστη του». 
Υ.Γ. Τοις ανιέροις φαναριομάχοις….

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΡΩΜΗΣ ΠΑΥΛΟΝ ΣΤ'
ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ

Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος
Ελέχθη εν Βατικανώ, τη 14η Δεκεμβρίου 1975

Αγιώτατε,
Μνήμη και λήθη υφαίνουν την ιστορίαν, η δε θεία πρόνοια και οικονομία κατευθύνει και ανακεφαλαιώνει αυτήν. Ως ενθυμούμαι καλώς, την 7ην Δεκεμβρίου του έτους 1965, μετά την εν Βασιλική του Αγίου Πέτρου μνημειώδη τελετήν της άρσεως των αναθεμάτων μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, κατά την επίσημον ακρόασιν της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τη Υμετέρα Αγιότητι εν τη αιθούση των αμφίων, εις απάντησιν προσφωνήσεώς μου προς Αυτήν, η Αγιότης Αυτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, το ακόλουθον ανέκδοτον, ότι ποτέ άνθρωπός τις προσήλθεν Έλληνι τινι σοφώ και προέτεινεν αυτώ μεγάλην αμοιβήν εις το διδάξαι αυτόν την τέχνην του ενθυμείσθαι, ο δε σοφός απήντησεν ότι ήτο έτοιμος να χορηγήση διπλασίαν αμοιβήν, εαν ο αιτών θα ηδύνατο να διδάξη εις αυτόν την τέχνην του λησμονείν. Και προσέθεσε τότε η Υμετέρα Αγιότης, προ ολίγων λεπτών εις τον Άγιον Πέτρον ετελέσαμεν μίαν πράξιν λήθης θλιβερού γεγονότος του παρελθόντος.

Σήμερον, Αγιώτατε, επανερχόμεθα ίνα τελέσωμεν, την φοράν ταύτην, μίαν πράξιν μνήμης, μνήμης της λήθης του παρελθόντος. Όχι όλου του παρελθόντος, αλλά του παρελθόντος εκείνου μόνον, το οποίον πρέπει να μείνη στο παρελθόν. Αι Εκκλησίαι της Ρώμης και της Κωνσταντινουπόλεως τιμώσαι σήμερον την δεκαετηρίδα της άρσεως των μεταξύ αυτών αναθεμάτων, καλούνται εκ μεν του παρελθόντος να επαναλάβωσι παν ό,τι κοινόν μεταξύ αυτών, κοινόν τη μία αγία Εκκλησία του Χριστού, να αποβάλωσι δε παν ό,τι διαιρεί, και, εν τοιαύτη αξιοποιήσει του παρελόντος να οικοδομήσωσι το παρόν διά την εν ενότητι ολοκλήρωσιν του μέλλοντος. Και ταύτα, η σημερινή επετηρίς ενέχει, διά τας δύο ημών αγίας Εκκλησίας και επέκεινα τούτων, δι' αυτών, διά την εν γένει Εκκλησίαν του Χριστού επι της γης, μίαν νέαν έννοιαν της Οικουμενικής κινήσεως, την φοράν ταύτην εδραζομένης επί εκκλησιολογικής βάσεως, εκπορευομένης από του παρελθόντος διά της οδού της μιάς ενοποιού παραδόσεως, συνεχιζομένης εν τω παρόντι και οδευούσης προς την αύριον του Χριστού, προς την ορατήν επι της γης Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Εν τοιούτω ιερώ οράματι, εν τοιαύτη υπακοή εις το θείον θέλημα, εν τοιαύτη αποτιμήσει της περί ημάς Χριστιανικής πραγματικότητος, αλλά και της πραγματικότητος του κόσμου όλου, ερχόμεθα σήμερον εξ Ανατολών εις Δύσιν. Έχομεν το ιερόν προνόμιον ημείς οι ταπεινοί απεσταλμένοι της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως να μεταφέρομεν τη Υμετέρα γερασμιωτάτη Αγιότητι τον ασπασμόν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ..κ. Δημητρίου του Α' και να επιδώσωμεν ταις σεπταίς Υμών χερσί τα εκείνου τίμια αδελφικά Γράμματα, διά των οποίων εξαγγέλλονται δύο συγκεκριμένα γεγονότα, ήτοι η κατόπιν πανορθοδόξου διαβουλεύσεως σύστασις Διορθοδόξου Τεχνικής Θεολογικής Επιτροπής, προς προετοιμασίαν απο ορθοδόξου πλευράς του μετά της αγίας Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θεολογικού διαλόγου, ως επίσης, και η σύστασις εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μιάς ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί του θεολογικού διαλόγου μετά της Ρώμης. Τοιουτοτρόπως είμεθα ευτυχείς, διότι κατά την συμπλήρωσιν δεκαετίας απο του ιστορικού γεγονότος της άρσεως των αναθεμάτων, διά μιάς τοιαύτης θετικής προόδου, δυνάμεθα να διερμηνεύσωμεν την θέλησιν της καθ' ημάς Χριστιανικής Ανατολής, όπως, ομού μετά της Χριστιανικής Δύσεως, δώσωμεν προς τον κόσμον κοινήν μαρτυρίαν, ότι Είς Κύριος, μία πίστις, Έν βάπτισμα, μία Εκκλησία και εν αυτή Είς ο κόσμος του Θεού.
Αγιώτατε,
Επιτρέψατέ μοι να καταλήξω με τους ιδίους περίπου λόγους, με τους οποίους κατέληξα προσφωνών Υμάς προ δεκαετίας. Εντός ολίγου όλοι οι επι γης Χριστιανοί θα εορτάσωμεν Χριστούγεννα. Ας αναλογισθώμεν το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού ενανθρωπιζομένου δια να υπάρξη η Εκκλησία Του επί της γης. Ας αναλογισθώμεν την ευθύνην ημών διά να μη μένη πλέον ο αγγελικός ύμνος των Χριστουγέννων μία ειδυλλιακή φυγή από της πραγματικότητος, αλλά να είναι πραγματικότης, ήτοι πράγματι από της γης να ανέρχηται δόξα τω εν Υψίστοις Θεώ, πράγματι να είναι εδραιωμένη επί της γης η ειρήνη, πράγματι να υπάρχη εν ανθρώποις ευδοκία, εν τη μιά Εκκλησία, τη βασιλεία του Θεού επί της γης, ήτις έλθοι εφ' ημάς. Αμήν.

12/13/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, εορτή του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Απόστολου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, με το Ιουλιανό ημερολόγιο, πανηγύρισε ο φερώνυμος ιερός ναός στο Καράκιοϊ  (Βατοπαιδινό Μετόχι) που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες της Ρωσικής Παροικίας της Πόλεως.
Στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε, χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε καταλλήλως στο εκκλησίασμα. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ὅν ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Πρέσβεως Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον, καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς διά πρώτην φοράν ἐπισκεπτομένους, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν διπλωματικούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
- Τάς Ἐλλογ. κ.κ. Χριστίναν Μανιουδάκη, Φιλόλογον, Στέλεχος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Βορείου Ἑλλάδος, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ματθαίου, Ὑπαλλήλου Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν ὑπό τοῦ «Ὁμίλου Μουσικοφίλων τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου Καλαμαριᾶς» διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ἀνατέλλει Ἥλιος, Ἰησοῦς ὁ φωτισμός», ἐν τῶ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Richard Moore, Πρέσβεως τῶς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου αὐτῆς, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου Πολίτη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀσανάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παναγία Ἰμβριώτισσα Σαλαμῖνος: Τό ἱστορικό Της», ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.

Λήξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα την ανθρωπολογία του Λουθήρου


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα: «L’anthropologie de Luther. Perspectives protestantes et orthodoxes» (Η ανθρωπολογία του Λουθήρου. Προτεσταντικές και Ορθόδοξες προσεγγίσεις), που έλαβε χώρα στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 7 έως τις 8 Νοεμβρίου 2017. 
Το Διεθνές αυτό Θεολογικό Συνέδριο οργανώθηκε από κοινού από το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του εν Σαμπεζύ Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης και το Ελβετογαλλικό Ινστιτούτο Συστηματικής Θεολογίας και Ηθικής (IRSE). 
Στο Συνέδριο παρέστησαν διακεκριμένοι Ομιλητές από τις Θεολογικές σχολές των Πανεπιστημίων Ελβετίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών και Λιβάνου.
Συγκεκριμένα: 
Το πρωί της Πέμπτης 7ης Δεκεμβρίου 2017, ξεκίνησαν οι εργασίες στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ. 
Η πρώτη Συνεδρία έγινε υπό την Προεδρία του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κ. Ιώβ, Μονίμου Αντιπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Π.Σ.Ε. και Καθηγητού του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου. 


Σε αυτήν αναγνώσθηκε πρώτα η Εισήγηση του Κοσμήτορος του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου, Καθηγητού κ. Βλασίου Φειδά με τίτλο: «Η εκκλησιολογική πρόταση του Λουθήρου και ο θεολογικός διάλογος». 
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Εισηγήσεις της Δρ. Beate Bengard του Πανεπιστημίου της Βασιλείας και του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου Ware, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επί της θεματικής ενότητας: «Το κατ’ εικόνα Θεού δημιουργηθέν ανθρώπινο ον». 
Έπειτα έλαβαν τον λόγο οι Christophe Chalamet, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης και Σταύρος Γιαγκάζογλου, εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Δογματικής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους επί της θεματικής ενότητας: «Ελευθερία και το υπόδουλο αυτεξούσιο». 
Η δεύτερη συνεδρία έγινε υπό την Προεδρία του Καθηγητού Christophe Chalamet, με θεματική ενότητα: «Η ελευθερία του Χριστιανού». 
Σε αυτήν εισηγητές ήταν οι Καθηγητές Hans-Christoph Askani, Αντικοσμήτωρ του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης και Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Σαμπεζύ. 
Ακολούθησε η θεματική ενότητα «Πίστη και δικαίωση», με Εισηγητές τους Δρ. Henning Theissen του Πανεπιστημίου Greifswald Γερμανίας και Αρχιμ. Ιάκωβο Khalil, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Μπαλαμάντ. 
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου διεξήχθησαν στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
Η τρίτη κατά σειρά συνεδρία διεξήχθη υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Δεληκωσταντή. Τον λόγο έλαβαν πρώτα οι Καθηγητές Reinhard Flogaus του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου και Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ, του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου του Σαμπεζύ, με εισηγήσεις επί της θεματικής ενότητας: «Αγιασμός και θέωση;». 


Ακολούθησαν οι Καθηγητές Marc Vial του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Αριστοτέλης Παπανικολάου του Πανεπιστημίου Fordham Νέας Υόρκης, επί τη θεματικής ενότητας «Ζωή και πολιτική δέσμευση». 
Στην τέταρτη συνεδρία, η οποία έγινε υπό την Προεδρία της Καθηγήτριας Πρακτικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης κ. Elisabeth Parmentier, τον λόγο έλαβαν η ως άνω Καθηγήτρια και η Εξοχωτάτη Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Γεωργίας στο Βατικανό Δρ. Tamara Grdzelidze επί της θεματικής ενότητας: «Θεός και δοκιμασίες». 
Στην καταληκτήρια συνεδρία αναγνώσθηκε η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ιωάννη Ζηζιούλα με τίτλο: «Sola fide: Μία ερμηνευτική προσέγγιση». 
Στο τέλος, οι συνδιοργανωτές εξέφρασαν τις προς αλλήλους ευχαριστίες για την αγαστή συνεργασία και για την επιτυχή διεξαγωγή του Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου. Ακολούθησε ρεσιτάλ πιάνου στη Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου της πόλης, το οποίο διοργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης προς τιμήν των Συνέδρων.


12/12/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.


ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΤΑΣΕ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης παρουσίασε το θεατρικό έργο με τίτλο «Φτάσε όπου δεν μπορείς» την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών του Ζωγραφείου Γυμνασίου - Λυκείου. Όσοι βρέθηκαν στο Ζωγράφειο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, η οποία παίζεται φέτος στην Ελλάδα, με αφορμή τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη. 
Στη μεσημεριανή παράσταση οι ηθοποιοί του έργου, Σοφία Αντωνίου, Θανάσης Ρέστας και Ηλίας Παππάς υπό την καθοδήγηση της Ελένης Δημοπούλου, κατόρθωσαν να μυήσουν τους μαθητές του Ζωγραφείου στα βασικά έργα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη, καθώς επίσης και μέσα από τις αναφορές στη ζωή του, στις αξίες και τα ιδανικά του. Στην απογευματινή παράσταση της ίδιας μέρας, οι θεατές είδαν να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, μέσα από τις υπέροχες ερμηνείες των ηθοποιών.Την παράσταση τίμησε με την παρουσία του ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος Πανοσιολ. π. Πανάρετος.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (11-12 Δεκεμβρίου 2017)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Tήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος. 


Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, τελέσας Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ´ (1761-1763). Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἅγιος Ἐπίτροπος ἐξενάγησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τούς διαφόρους λίαν ἀξιεπαίνως ἀνακαινισθέντας χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Μετοχίου καί περιεποιήθη Αὐτήν, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένα Χριστούγεννα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Varlam Tsiklauri καί Giorgi Dzotsenidze, Δημοσιογράφους ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Imedi TV», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Διερμηνέως, ἐκ Γεωργίας, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν ἐπί θεμάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, ἰδιαιτέρως δέ περί τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργίας. 
- Φοιτητάς τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhammed Sıcak, ἀπαντήσας εἰς τάς ἀπορίας καί ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς 180ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 12ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 744ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin -i Rumi, αὐθημερόν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτ. Αρχείου: Ν. Μαγγίνας:Ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός ασπάζεται το λείψανο της Αγίας Θεοφανούς

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τελεσθήσονται ἐν αὐτῷ τήν μέν παραμονήν, Παρασκευήν, 15ην Δεκεμβρίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ. πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τήν δέ ἑπομένην, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, Σάββατον, 16ην ἰδίου, ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως. 
Τό ἱερόν Λείψανον τῆς Ἁγίας θά εἶναι ἐκτεθειμένον ἐν τῷ Σωλέᾳ εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν. 

12/10/2017

ΜΝΗΜΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ (ΦΩΤΟ)


Στον Άγιο Νικόλαο Υψωμαθείων τελέσθηκε σήμερα Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου,Τρισάγιο επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την κοίμηση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα. 
Τη Θεία Λειτουργία και το Τρισάγιο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφέρειας Υψωμαθείων. 
Έψαλαν μέλη του εν Αθήναις Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, υπό την ηγεσίαν του Προέδρου του Συνδέσμου Μουσικολ. Άρχοντος κ. Σταματίου-Νικολάου Κίσσα και ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας κ. Παναγιώτης Τζανάκος. 
Συμπροσευχήθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος. 
Ως γνωστό, ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης γεννήθηκε στα Υψωμαθειά, όπου ξεκίνησε την ψαλτική του σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα έψαλε στους Ι. Ναούς Αγίου Μηνά, Θείας Αναλήψεως και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Αιωνία η μνήμη αυτού.


Related Posts with Thumbnails